Limba română

Dr. Hab. Șt. Med. Nicolae Chele
Moldova

  • Membru ASRM (Asociația Stomatologilor din Republica Moldova)

  • Membru al Asociației Stomatologilor a Țărilor CSI

  • Membru al ICOI (International Congress of oral Implantologists)

  • Membru al EAO (European Association of Osseointegration)

  • Şeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială «Arsenie Guţan» a USMF «Nicolae Testemiţanu» Chişinău, Republica Moldova;

  • Membrul Comisiei Republicane Ştiinţifico-metodice de profil «Stomatologie»;

  • Membrul consiliului ştiinţific a facultăţii de stomatologie;

  • Medic-șef clinica MasterDent.

  • Articole publicate în reviste de specialitate în ţară şi străinătate.

  • Autor de cursuri şi manuale universitare.